Friday Night Football

October 23, 2015 -
Joaquin 14 - San Augustine 34, Final Score
Shelbyville 46 - Beckville 20, Final Score
Tenaha 24 - Timpson 14, Final Score
Garrison 21 - Crockett 29, Final Score

Center 30 - Atlanta 7, Final Score (Thursday)